NYE - הפילוסופיה

NYE מבוססת על תפיסת הקיימות בה מוכח כי בעולם יש רק יש ואין אין. 

דוגמא פשוטה לכך היא - שהחושך, אותו אנו מתרגמים דרך חושינו הפיזי כקיים - לא באמת קיים, אלא נוצר מחוסר נוכחות מקור של אור. 
הרי אף אחד מאיתנו לא יכול להכניס חושך לשום מקום אלא רק להנמיך את עוצמת האור ואז יתקבל החושך. 

וזה חברות וחברים - הרבה מעבר לסמנטיקה. 

למה? 

כי ההסתכלות שלנו תקבע את הפיתרון שלנו לדברים. 

כל עוד חשבנו שיש חושך - טיפלנו בחושך. כל עוד אנו מבינים כי החושך הוא תוצר של העדר מקור של אור - אנו נביא לנוכחות את מקור האור. 

 
למה זה דומה?

לשמש.

בדיוק כפי שהשמש קיימת ושלמה גם בזמן הלילה אך אנו לא חשים אותה כשהיא בצד השני של העולם.

כך גם האדם. האדם תמיד שלם במהותו, אך כל עוד חי בהתאם לחינוך אותו קיבל או בהתאם לעולם החיצוני לו - הוא לא חי באופן שלם וחופשי את עצמו ולכן לא חווה באופן מלא את עצמו. 

לכן, במקום לטפל ב-'חושך', כלומר בכל שנוצר ברבדיו השונים ובתחומי חייו השונים מתוך מצב בו הוא לא חי את עצמו ברמה שלמה - נרצה להביאו לרמה שלמה שאז נוכל לגלות דבר חשוב. 

האם כל שחווינו נוצר מתוך עצמנו? או מתוך כך שלא חיינו בפועל את עצמנו אלא באופן מודע ומרוסן כשחיינו את מי שהוגדרנו להיות? 

NYE מצליחה ליצור באדם נוכחות עצמית שלמה וטבעית יותר, שאז הוא יכול לחוות את מלואו. 

במצב זה האדם מגלה שמעולם לא היה בו אין, והריקנות אותה חווה לא נוצרה מתוך עצמו אלא מכך שלא חי את עצמו אלא בהתאם לסובבים אותו. 

במצב זה האדם מגלה שכל שחש עד כה - משתנה ככל שהוא חי את עצמו. 

כפי שהחושך נעלם מעצמו ככל שהשמש נמצאת בצד שלנו של העולם. 

וכך NYE מצליחה לשפר את כל שחווה האדם בכל רבדיו ובכל תחומי חייו - דרך מקור אחד, דרך עצמו. 

שיטת NYE הינה שיטה ייחודית ופורצת דרך ראשית בשל העובדה שהיא רואה את האדם כשלם ומוכיחה את היותו שלם דרך יצירת נוכחות עצמית שלמה ומלאה יותר. 

ככל שהאדם שלם יותר בעצמו - הוא מגלה שמעולם לא היה חסר בו דבר, מלבד עצמו. 


בזכות שיטת NYE אנו מגלים כי: מצבו הנפשי, הרגשי, המנטלי, האנרגטי, התפקודי, ההתנהגותי, החברתי ועוד - משתנים מעצמם ככל שהנוכחות העצמית הופכת לשלמה יותר, ואיתה גם תחושת החיות והחיוניות. 
 
בדיוק כמו אדם שנטען מחדש והסוללה שלו הופכת להיות שלמה עם מטען עצמי ועצמאי שאינו תלוי בדבר - וכך יכול לחיות במיטבו לאורך שנים ארוכות. 

 
 
שתף אותי