NYE - הפיתרון

מה הופך את NYE להיות הפיתרון האחד לכל אדם באשר הוא חווה?
 
מסתבר ש-לי, לך ולכל שאר אנשי העולם יש מכנה משותף עיקרי והוא – המרכיבים מהם אנו מורכבים; 
כולנו, כמו כל יצור חי בטבע, מורכבים מגוף פיזי (דמותנו הפיזית = אני) ומאנרגיה (האנרגיה שלנו = עצמי).
 
אז מה יוצר את השוני בינך לבין שאר בני האדם מלבד הגנטיקה? 
 
המידה בה אנו חיים באופן חופשי את עצמנו. 
 
לכל רמת חיבור פנימי ולכל רמת חיבור חיצוני יש השלכה על ההגדרה העצמית הלא מודעת על פיה אנו חיים ומתנהלים. כל הגדרה העצמית תשפיע על המערכות השונות באופן שונה.  
 
לכן ישנם אנשים שחווים בעיות דרך הרמה הרגשית, ישנם אנשים שחווים קשיים דרך הרמה הנפשית, ישנם אנשים שחווים קושי בתפקוד וישנם אנשים שחווים קושי אנרגטי. 
 
לכולנו בעיות שונות – עם פתרון אחד, שמתחיל ממידת החיבור שלנו לעצמנו, וממשיך במידת החיבור שלנו עם העולם. 

ככל שהחיבור העצמי שלנו בעולמנו הפנימי שלם יותר ומכך אנו חיים באופן שלם וחופשי יותר בעולמנו החיצוני – מצבנו השלם משתנה לטובה ואיתו גם כל התחושות שלנו, הרגשות שלנו, המחשבות שלנו, הגישה שלנו, הראייה שלנו, התפיסה והחוויה שלנו את עצמנו ואת הסובבים אותנו. 
 
כשהרמה בה אנו חיים כפתוחים לעצמנו ולעולם שלמה יותר – מצבנו הרגשי הופך להיות טוב יותר ואיתו כל החוויה שלנו את עצמנו ותחושת הביטחון והערך שלנו בעצמנו הופכת להיות חזקה ושלמה יותר. 
 
ככל שאנו חיים באופן חופשי יותר את עצמנו ולא חיים כאמצעי של מטרה שהצבנו לעצמנו או בהתאם למציאות חיים כלפיה אנו מנסים להתאים – אנו גם מתחברים יותר למציאות שלנו, גם מגשימים יותר את הרצונות שלנו וגם את עצמנו ובנוסף, מצבנו הנפשי הופך להיות טוב יותר, וכך גם המצב התפקודי, ההתנהגותי, הזוגי והחברתי, התפיסתי ועוד. 
 
ככל שזה קורה כל אחד ואחת מאיתנו מתחיל לחיות כפי שלא חיינו לפני ובהתאמה - מערכות היחסים ותחומי החיים הרבים שלנו מתרחבים ומתחזקים בהתאמה.  

בדרך זו NYE מצליחה לפתור את מצבו הראשוני של כל אדם, שיצר את כל שחווה ברבדיו השונים ובתחומי חייו השונים, וכשמצבו הראשוני של האדם משתנה – הכל משתנה כאחד והופך להיות נינוח יותר, שקט יותר, חי הרבה יותר. 
 שתף אותי