NYE - אבחון חדשני

יש הבדל גדול בין שיטה הכוללת אבחון מעמיק לבין שיטה שעוסקת בטיפול אך ללא אבחון. 
 
מה ההבדל? 
 
ביעילות וביכולת לטפל באמת במקור הבעיה ולא בכל שנוצר מתוך הבעיה. 
 
ניתן לראות זאת בצורה הטובה ביותר דרך תחום האינסטלציה. 
 
אם יש לנו נזילה, שיצרה רטיבויות ברצפה, בקירות ובארונות – אנו רוצים לבחור באינסטלטור שיש לו מכשיר שמזהה את המיקום של פיצוץ הצינור. 
 
דמיינו שבמקום זה מגיע אליכם אדם המזהה את עצמו כאינסטלטור אך בפועל לוקח מגב ומתחיל לגרוף את המים כדי ש"הבעיה של הנזילה" תיפתר. 
 
אנו גם לא נראה בו כאיש מקצוע יעיל גם אם יקח פן וייבש את הארונות. 
 
זה גם לא יהיה רעיון מצויין בשלב זה להזמין נגר. 
 
למה?

כי כל עוד יש הצפה שמקורה לא נפתר – הארונות החדשים יגיעו במהרה למצבם שם הארונות הקודמים. 

אז מה כן? 
 
הכי חשוב שימצא בהקדם ובדחיפות את מקום הפיצוץ ויתקן את הצינור במהרה. 
 
רק כשזה יקרה – לא יווצרו נזקים נוספים. 
 
בנוסף – הרצפה, הקירות והארונות יוכלו באמת להתייבש ואז נבדוק אם צריך לעשות משהו נקודתי נוסף.

בכך בדיוק עוסקת גם NYE. 

NYE יודעת לאתר את סיבת הסיבות לכל ה'תקלות' שנוצרו באדם הבאה לידי ביטוי דרך הרמה הרגשית, הנפשית, המחשבתית, האנרגטית, החברתית, התפקודתית, ההתנהגותית ועובדת ישירות עם המקור האחד היוצר את הכל.

כשסיבת הסיבות לכל הקשיים באדם מטופלת ונפתרת – כל הקשיים מפסיקים להתקיים באופן טבעי. 

בדרך זו NYE מצליחה להעניק פיתרון שלם והשורשי ביותר לאדם, מתוך עצמו. 

וכשהאדם חוזר למצב תקין – אין צורך לתקן באדם או בחייו דבר. שתף אותי