NYE - שפת החיבור

רק כשחווים את השיטה ואת עצמנו דרכה - מבינים על מה כולם מדברים וחווים תחושת התמלאות שאין שנייה לה.

מתחברים מחדש למקור עוצמה, חיות וביטחון שכל שנייה של הזנה ממנו - תרגיש לנו תחושה שלא ניתנת לתיאור במילים וכזו שלפני כן - היינו מוכנים לתת הכל - כדי לקבלה! תחושת שמחה, ביטחון, קיימות, נינוחות, שלווה, שקט - שלא יכולה להיווצר משום מקור אחר. 

מתי משתמשים בשפת החיבור של NYE?

מחברים בשיטת NYE משתשמשים בשפת החיבור בכל שלבי החיבור; הן בשלב הבירור בו אנו רוצים לברר את המידה והאופן בו האדם מחובר לעצמו ואל העולם והן בשלב החיבור בו האדם מרחיב את החיבור שלו לעצמו ואת החיבור שלו אל העולם. 

התועלת של שפת החיבור של NYE
 
שפת החיבור מאפשרת לנו לקבל תשובות מכל הרבדים שבנו, קרי - הן מה'אני המודע' הן מה'אני הפנימי' והן מה'עצמי'. ובכך עוקפת את המודעות שלנו ומקבלת תשובות ישירות מהלא מודע. באמצעות שפה זו האדם מצליח לתקשר עם עצמו ולהבין את עצמו ברמות שלא הצליח עד כה, ופתאום מתחיל להבין את ההגיון בתחושותיו ובבחירותיו המודעות והלא מודעות. 
 
בדרך זו האדם מצליח ליצור חיבור אל עצמו דרך הקשבה והבנה עצמית והתשובות לעצמנו ולחיים עולות בקלות רבה יותר. 

שתף אותי