NYE - שפת החיבור

שפת החיבור היא השפה שבה אנו מדברים בסשן של NYE 
בעזרת הידע הרחב והעמוק של שיטת NYE העוסקים והעוסקות בשיטת האבחון והחיבור NYE - מצליחים להבין מהי מידת הנוכחות של העצמי כעת ואיך להגיע אל העצמי של האדם תוך כדי הטיפול.
כך, אנו מצליחים להגשים את מטרתה של שיטת NYE והיא - ליצור מצב בו האדם מתחיל לחיות כאדם שלם, באופן טבעי וכתוצאה מכך - מרגיש תחושות טובות, חושב מחשבות טובות, יוצר סיטואציות שלמות, וכל הרבדים בו וכל תחומי חייו - ניזונים ממצב זה ומתחדשים בהתאם למצבו החדש והשלם יותר.
כך אנו מגיעים לשינוי כולל הן ברמת הזכרונות, הרגשות והתחוושות של האדם והן ברמה של המציאות הפיזית.  

מה ההבדל בינה לבין שאילת שאלות?

 
שאילת שאלות שפת החיבור
מחברת אותנו אל ה'אני' שאנו חיים כעת
 
מחברת אותנו אל ה'עצמי' שהוא השלם שלא יכולנו להכיר כל עוד חיינו והכרנו את עצמנו דרך הגדרה מצומצמת ומצמצמת.
 
אנו מדברים על מה שקרה
 
אנו מעלים את מה שקורה בנו כעת ומגיעים, וכך חוסכים שיחה על חיים שלמים ומגיעים ישירות למה שיוביל אותנו לחיבור עצמי שלם יותר ואז - כל מה שקורה ויקרה מעתה ואילך - כבר יהיה שונה.
העבר - באמת נשאר בעבר, וההווה וההעתיד - מתחילים להיווצר מתוך דמותנו השלמה, מתוך עוצמה, ביטחון, נוכחות וחיים!
 
 
אנו מגיעים אל זכרונות כואבים
 
מגיעים ל-עצמי - מקור עוצמה, חיות וביטחון שכל שנייה של הזנה ממנו - תרגיש לנו תחושה שלא ניתנת לתיאור במילים וכזו שלפני כן - היינו מוכנים לתת הכל - כדי לקבלה!
 
אנו בוכים דמעות של עצב, עלבון, תסכול                                                                                              
 
אנו בוכים דמעות של התרגשות. מתוך תחושה של חזרה הביתה. של מצאתי
 
אנו מגיעים אל המחשבות שלנו 
 
אנו מגיעים אל הרגשות ואל התחושות שלנו - שהן מעין השער אל הגן - בו עצמנו נמצא
 


רק כשחווים את השיטה ואת עצמנו דרכה - מבינים על מה כולם מדברים וחווים תחושת התמלאות שאין שנייה לה. 

מתחברים מחדש למקור עוצמה, חיות וביטחון שכל שנייה של הזנה ממנו - תרגיש לנו תחושה שלא ניתנת לתיאור במילים וכזו שלפני כן - היינו מוכנים לתת הכל - כדי לקבלה!   תחושת שמחה, ביטחון, קיימות, נינוחות, שלווה, שקט - שלא יכולה להיווצר משום מקור אחר. 

מתי משתמשים בשפת החיבור של NYE? 

מטפלים בשיטת NYE משתשמשים בשפת החיבור בכל שלבי הטיפול ;  הן בשלב הבירור בו אנו רוצים לברר את המידה והאופן בו האדם מחובר לעצמו ואל העולם
והן בשלב הטיפול בו האדם מרחיב את החיבור שלו לעצמו ואת החיבור שלו אל העולם. 

התועלות של שפת החיבור של NYE:
 
שפת החיבור מאפשרת לנו לקבל תשובות מכל הרבדים שבנו, קרי -הן מה'אני המודע' הן מה'אני הפנימי' והן מה'עצמי'. ובכך עוקפת את המודעות שלנו ומקבלת תשובות ישירות מהלא מודע. באמצעות שפה זו האדם מצליח לתקשר עם עצמו ולהבין את עצמו ברמות שלא הצליח עד כה, ופתאום מתחיל להבין את ההגיון בתחושותיו ובבחירותיו המודעות והלא מודעות. 
 
בדרך זו האדם מצליח ליצור חיבור אל עצמו דרך הקשבה והבנה עצמית והתשובות לעצמנו ולחיים עולות בקלות רבה יותר. שתף אותי