NYE - תפיסת טיפול חדשה

מה חדש בתפיסת הטיפול של NYE?
 
במילה אחת? 
 
הכל. 
 
ובכמה מילים? 
 
הדרך בה NYE רואה ומכירה את האדם והדרך בה פותרת NYE את מצבו השלם. 
 
נתחיל מהחלק הראשון.
 
עד כה התפיסה הרווחת גרסה שהאדם הוא תוצר של עולמו ותוצר של מבנה אישיותו. 
 
בנוסף, התפיסה הרווחת גרסה שמצבו הרגשי, נפשי, מחשבתי, תפקודי, חברתי ועוד מעיד על מי שהוא.
 
לכן, הדרך שלנו להכיר את האדם עד כה היתה דרך כל אלו. 
 
NYE – מוכיחה כל אלו לא נוצרו מתוך מי שהוא, אלא מתוך כך שהאדם חי באופן חלקי ומוגבל את מי שהוא. 
 
לדוגמא – אנו רגילים לחשוב שיש כל מיני סוגי אנשים; יש אנשים חרדתיים, יש אנשים לחוצים, יש אנשים רגישים, יש אנשים פחדנים וכו'. 
 
NYE מוכיחה כי כל אלו נוצרו בהתאם להגדרה העצמית הלא מודעת אותה חי האדם, שבשינוי שלה – כל אלו – מפסיקים להתקיים. 
 
פתאום האדם מפסיק להיות חרדתי, כי הוא מעולם לא היה חרדתי מתוך מי שהוא, אלא מתוך כך שחי בביטול עצמי, קרי בביטול של מי שהוא, ומכך נוצרה החרדתיות. 
 
פתאום האדם מפסיק להיות רגיש, כי הוא מעולם לא היה רגיש מתוך מי שהוא, גם אם חווה זאת מילדותו, אלא מתוך כך שחי בביטוי עצור של מי שהוא, ושל דעותיו. 
 
NYE מוכיחה כי כל מה שחשבנו עד כה על עצמנו ועל בני האדם מתבסס על הנחה שגויה שכל שאנו חווים מספר לנו על מצבנו האמיתי, כשלמעשה ההפך הוא הנכון. 
 
למעשה – כל שאנו חווים מספר לנו על המידה והאופן בו אנו חיים את מצבנו האמיתי, לעומת המידה בה אנו חיים בהתאמה עצמית, בנעלמות עצמית, בשליטה עצמית, בהכחדה עצמית. 
 
כשאנו מבינים שכל שאנו חווים לא מעידים על מי שאנחנו, אלא רק המידה בה אנו באמת חיים את מי שאנחנו באמת – כל שנותר הוא לשנות את המידה בה אנו חיים את עצמנו – ואז – הכל מתחדש! 
 
ברור שלא יכולנו להכיר בעצמנו השלם כל עוד לא חיינו בפועל את עצמנו באופן שלם. 

ברור שכל עוד הגדרנו את עצמנו דרך הדמות הפיזית שלנו בה הבאנו את עצמנו באופן חלקי לידי ביטוי – לא יכולנו להכיר את אני עצמי, אלא רק את אני שחי באופן חלקי וחסר את עצמי. 
 
לכן NYE אינה עוסקת בטיפול בכל רבדיו ובכל תחומי חייו של האדם – אלא בהחזרתו של האדם למצב שלם, בו הוא חי את עצמו השלם. 
 
כשזה קורה – האדם יוצר בדמותו עולם שלם, עם מערכות יחסים שלמות וחי את העולם כבמה לביטוי והגשמה עצמית. 
 
NYE מצליחה לראות את האדם השלם שקיים מעבר לאדם הנגלה לעין כעת, דרך הדמות המוצגת לנו, אותה הוא מכנה 'אני'. 
 
בזכות עובדה זו,
מצליחה NYE בזכות טכניקה ייחודית העוקפת את התודעה לעזור לאדם לגלות את עצמו השלם לא דרך מוגבלויות התפיסה העצמית דרכה הוא הכיר את עצמו עד כה אלא דרך תחושה המתרחשת דרך התרחבות הנוכחות העצמית. 
 
בדרך זו האדם
- מצליח להפתח למימדים השלמים הטבעיים שלו ואז מצליח להפתח גם אל העולם ברמה רחבה יותר.  

- חוזר/מתחיל לחיות באופן טבעי יותר, שלם יותר, ואיתו מצבו וכלל הרבדים ותחומי החיים דרכם התבטא מצבו - חוזרים להיות מאוזנים ותקינים, ללא עבודה ישירה עם אף אחד מהם, באופן טבעי, ללא מאמץ. 

- חוזר למצבו הבראשיתי והטבעי – כפי שנברא לחיות, כאדם שלם, החי ומגשים את עצמו בעולם תוך גילוי והתגלות עצמית תמידית. 

כך, בזמן קצר, אינספור בעיות וקשיים שנראו היו נצחיים – נפתרים באופן השורשי ביותר. 

NYE מוכיחה כי באדם עצמו לא חסר דבר ולא פגום בו דבר כשהוא חי בפתיחות למהותו השלמה.

ואז?

'פתאום' נפתחת באדם התחושה שהוא יודע, פשוט יודע – גם כשחי בגילוי  ובהתרחבות תמידית. 

כש-NYE מצליחה לטפל בהכל מבלי לטפל בבעיות עצמן אלא דרך אספקת פיתרון שאז הבעיות לא ממשיכות להתקיים – היא מצליחה לחבר בין הגאונות שבטבע לבין האדם עצמו.  
שתף אותי