NYE - שלבי החיבור

מטרתה של NYE היא להביא את האדם למצבו הטבעי והשלם. ככל שזה קורה – כל שבו ובחייו נוצר ומתחדש – מעצמו. 

למה כולנו צריכים חיבור? 
 
כיוון שאנו, בני האדם, מעצם היותנו ברי דעת, ומעצם היכולת שלנו להסיק מסקנות ולקבל החלטות – החלטנו גם על הדבר החשוב מכל – ובחרנו, באופן לא מודע, מי להיות. 
 
כך הפכנו, באופן לא מודע, לחיות בהתאם להגדרות שלנו את עצמנו ושל העולם אותנו, במקום לחיות באופן חופשי את עצמנו. 
 
איך משנים? מחברים

כדי להביא אותנו למצבנו השלם והטבעי בו אנו חיים את עצמנו נרצה להבין ראשית את ההגדרה העצמית / ההגדרות העצמיות הלא מודעת המפעילות את האדם כעת ויוצרת בו את כל שמרגיש וחושב בינו לבין עצמו, בינו לבין העולם, את כל אופן התנהלותו, ואת בחירותיו המודעות והלא מודעות שיוצרות אותו להיות מי שהוא ואת חייו להיות מה שהם. 
 
המוסמכות והמוסמכים בשיטת NYE יודעים לאתר את אותה הגדרה עצמית דרך אבחון ייחודי הנעשה דרך טכניקה עוקפת תודעה. 
 
באמצעות אבחון אותה הגדרה/אותן הגדרות נגלה גם מהי דרך החיבור המיטבית של אותו אדם אל עצמו השלם.

כך, נשיג את מטרתנו שהאדם יוכל לחיות, כפי נברא לחיות, באופן שלם, כאדם שלם, היוצר את עולמו בהתאמה – כשלם. 
 
כך האדם חווה שינוי והתחדשות בעת ובעונה אחת בצורה המיטבית, היעילה והקצרה ביותר שקיימת. 
 
בשלב הראשון – האדם יחווה התמלאות עצמית. 

שלב זה מעניק לאדם תחושת הקלה, תחושת חיות וחיים שאינה תלויה בדבר, יכולת נשימה פתוחה יותר, תחושת ביטחון, קיימות ויציבות רחבה יותר מזו שחווה עד כה. 

במצב זה האדם מתחיל להכיר את עצמו מחדש – מי הוא כשהוא במיטבו, מי הוא כשהוא חי את הדגם היותר שלם שלו. 

בשלב השני – האדם יחווה את עצמו בפועל, בחיי היום יום שלו. 

ככל שאנו חיים את עצמנו ברמה שלמה יותר אנו מגלים שכל מה שחששנו שקיים בנו – לא קיים ומגלים כי כל מה שקיוונו שקיים בנו – קיים בנו יותר ממה שיכולנו לקוות. 

במצב זה – כבר אין הסתרה עצמית, אין פחד מחשיפה עצמית, להפך, יש רצון להתגלות יותר ויותר ולחיות באופן מגשים יותר. 

בשלב זה האדם מרגיש משוחרר יותר, כל החוויה שלו את עצמו משתנה לטובה, ואיתה גם החוויה שלו את העולם החיצוני לו ואת האנשים שאיתו. 

כך - נוצר פתח לחיים שלמים הרבה יותר שלא יכלו לקרות במצב הקודם. 

במצב זה האדם מרגיש שהכל ממש השתנה אך זה לא בגלל שהוא שינה את עצמו אלא בגלל שהוא חזר לעצמו ומכך חי את עצמו. 

ואין מרגש מזה! 
 שתף אותי