"אם עץ תפוזים היה בוחר להיות עץ תפוחים - הוא היה מפסיק לייצר תפוזים והיה נכשל בלייצר תפוחים. כך גם האדם המנסה להיות מי שהוא בוחר להיות – זה הזמן לגלות איך פשוט יותר להיות..."

נועה יהושע אביוני

"מזמינה אותך לגלות את המֶעֶבֵר שקיים בך – במקום להוכיח דרך מציאות חייך שקיים בך מעבר".

נועה יהושע אביוני

"כשאדם חי בפועל הגדרה במקום את עצמו - הוא חי באופן שטחי ולכן חושש להיתפס כשטחי..."

נועה יהושע אביוני

"הפתרון ל-doing נמצא ב-being".

נועה יהושע אביוני

"אין אדם שרוצה לשלוט, יש אדם הרוצה לדעת שהוא קיים בהעדר תחושה שכזו".

נועה יהושע אביוני

אנו רגילים לקדש כל דבר שהוא רציונלי. הרציונל הוא לא הדבר המקודש – אלא הנתונים היוצרים אותו המתבססים על אמינות כלי התפישה בהם אנו משתמשים.

"במקום לעמוד על שלך – פשוט תבטא אותך".

נועה יהושע אביוני

"אדם אובססיבי רק לצורך שלו להיות קיים – אותו הוא יגשים בכל דרך!"

נועה יהושע אביוני

"ריצוי נותן את האשליה שאני רצוי"

נועה יהושע אביוני

"אנחנו מנסים להכיר את החיים עצמם לפני שאנו מכירים את עצמנו בחיים, ולכן חיים את החיים עצמם במקום לחיות את עצמנו בחיים..."

נועה יהושע אביוני

"אם משהו נוצר - יש מקור דרכו הוא נוצר... לכן קיים הגיון לכל דבר".

נועה יהושע אביוני

"אין צורך שמציאות חייך תהיה עליך... היא אמורה להיות קרקע לרגליך..."

נועה יהושע אביוני

"אם עץ תפוזים היה בוחר להיות עץ תפוחים - הוא היה מפסיק לייצר תפוזים והיה נכשל בלייצר תפוחים. כך גם האדם המנסה להיות מי שהוא בוחר להיות – זה הזמן לגלות איך פשוט יותר להיות..."

נועה יהושע אביוני

"מזמינה אותך לגלות את המֶעֶבֵר שקיים בך – במקום להוכיח דרך מציאות חייך שקיים בך מעבר".

נועה יהושע אביוני

"כשאדם חי בפועל הגדרה במקום את עצמו - הוא חי באופן שטחי ולכן חושש להיתפס כשטחי..."

נועה יהושע אביוני

"הפתרון ל-doing נמצא ב-being".

נועה יהושע אביוני

"אין אדם שרוצה לשלוט, יש אדם הרוצה לדעת שהוא קיים בהעדר תחושה שכזו".

נועה יהושע אביוני

אנו רגילים לקדש כל דבר שהוא רציונלי. הרציונל הוא לא הדבר המקודש – אלא הנתונים היוצרים אותו המתבססים על אמינות כלי התפישה בהם אנו משתמשים.

"במקום לעמוד על שלך – פשוט תבטא אותך".

נועה יהושע אביוני

"אדם אובססיבי רק לצורך שלו להיות קיים – אותו הוא יגשים בכל דרך!"

נועה יהושע אביוני

"ריצוי נותן את האשליה שאני רצוי"

נועה יהושע אביוני

"אנחנו מנסים להכיר את החיים עצמם לפני שאנו מכירים את עצמנו בחיים, ולכן חיים את החיים עצמם במקום לחיות את עצמנו בחיים..."

נועה יהושע אביוני

"אם משהו נוצר - יש מקור דרכו הוא נוצר... לכן קיים הגיון לכל דבר".

נועה יהושע אביוני

"אין צורך שמציאות חייך תהיה עליך... היא אמורה להיות קרקע לרגליך..."

נועה יהושע אביוני