"עצם הצורך של האדם בהעצמה חיצונית מעיד על כך שהאדם לא חי את מלוא מקור העוצמה הפנימי".

נועה יהושע אביוני

"אין צורך לגרום לאדם להשתנות... אלא להתגלות!"

נועה יהושע אביוני

"המחשבה לא באה להטריד אותך אלא להזכיר לך שנבראת לחיות את עצמך בחיים... ולא את החיים עצמם".

נועה יהושע אביוני

אנו רגילים לקדש כל דבר שהוא רציונלי. הרציונל הוא לא הדבר המקודש – אלא הנתונים היוצרים אותו המתבססים על אמינות כלי התפישה בהם אנו משתמשים.

"במקום לנסות להעלים את ההתנהגות האובססיבית נרצה להבין איזו תחושה האדם מנסה להשיג באמצעותה. כשהוא יחווה את התחושה הרצויה דרך עצמו – ההתנהגות האובססיבית תעלם מעצמה".

נועה יהושע אביוני

"הדבר הנכון הוא לעשות בהתאם להרגשה ולא להרגיש בהתאם לעשייה".

נועה יהושע אביוני

"כשאני לא מגדיר אותי - אני באמת יכול להיות, ואז אני הכל".

נועה יהושע אביוני

"מי יצר את האדם? תלוי אם הוא חי את עצמו, או את ההגדרה שלו את עצמו..."

נועה יהושע אביוני

"החופש להיות מה שאתה רוצה להיות זהה לכלא של לא להיות... "

נועה יהושע אביוני

"כדי להחזיר את האדם למצבו התקין לא צריך לתקן בו דבר אלא לחבר אותו לעצמו".

נועה יהושע אביוני

"אין אדם מלבדך היכול להגשים את יעודך – לחיות בפועל את עצמך".

נועה יהושע אביוני

"מסוגלות אינה מוכיחה חיות".

נועה יהושע אביוני

"עצם הצורך של האדם בהעצמה חיצונית מעיד על כך שהאדם לא חי את מלוא מקור העוצמה הפנימי".

נועה יהושע אביוני

"אין צורך לגרום לאדם להשתנות... אלא להתגלות!"

נועה יהושע אביוני

"המחשבה לא באה להטריד אותך אלא להזכיר לך שנבראת לחיות את עצמך בחיים... ולא את החיים עצמם".

נועה יהושע אביוני

אנו רגילים לקדש כל דבר שהוא רציונלי. הרציונל הוא לא הדבר המקודש – אלא הנתונים היוצרים אותו המתבססים על אמינות כלי התפישה בהם אנו משתמשים.

"במקום לנסות להעלים את ההתנהגות האובססיבית נרצה להבין איזו תחושה האדם מנסה להשיג באמצעותה. כשהוא יחווה את התחושה הרצויה דרך עצמו – ההתנהגות האובססיבית תעלם מעצמה".

נועה יהושע אביוני

"הדבר הנכון הוא לעשות בהתאם להרגשה ולא להרגיש בהתאם לעשייה".

נועה יהושע אביוני

"כשאני לא מגדיר אותי - אני באמת יכול להיות, ואז אני הכל".

נועה יהושע אביוני

"מי יצר את האדם? תלוי אם הוא חי את עצמו, או את ההגדרה שלו את עצמו..."

נועה יהושע אביוני

"החופש להיות מה שאתה רוצה להיות זהה לכלא של לא להיות... "

נועה יהושע אביוני

"כדי להחזיר את האדם למצבו התקין לא צריך לתקן בו דבר אלא לחבר אותו לעצמו".

נועה יהושע אביוני

"אין אדם מלבדך היכול להגשים את יעודך – לחיות בפועל את עצמך".

נועה יהושע אביוני

"מסוגלות אינה מוכיחה חיות".

נועה יהושע אביוני