"העובדה שהאדם שואף כל חייו לחיות ללא הגדרות - לא אומר שהוא יודע לאן ללכת כשהוא מגשים את שאיפתו..."

נועה יהושע אביוני

"במקום להעלים את פחדיו של האדם, יש להנכיח את עצמו, שהוא מקור הביטחון הטבעי והאמיתי שלו".

נועה יהושע אביוני

"כשאדם לא חי את מי שהוא - דמותו של האדם נוצרת או כביטוי או כפיצוי לחוסר העצמי אותו הוא חווה".

נועה יהושע אביוני

"במקום לשנות את ההכרה של האדם לגבי עצמו ולגבי עולמו – נרחיב את מידת ההכרות של האדם את עצמו – ואז כלל ההכרה – תשתנה מעצמה".

נועה יהושע אביוני

"כשאדם לא חווה ביטחון הוא נאלץ להסתפק בשליטה".

נועה יהושע אביוני

"האדם חווה את העולם כלפי עצמו כפי שחי את עצמו".

נועה יהושע אביוני

"לאדם יצא הילד הרע רק כשהוא חי כמרוסן דרך ה'ילד הטוב'".

נועה יהושע אביוני

"אין בנו אין... יש בנו רק יש... אותו אנו חיים ברמות ביטוי שונות..."

נועה יהושע אביוני

"במקום לנסות להעלים את ההתנהגות האובססיבית נרצה להבין איזו תחושה האדם מנסה להשיג באמצעותה. כשהוא יחווה את התחושה הרצויה דרך עצמו – ההתנהגות האובססיבית תעלם מעצמה".

נועה יהושע אביוני

"מחשבה טורדנית זהה לילד בקניון שמושך לאמא במכנס ואומר: אמא, אמא, אמא – הדרך היחידה להשתיקו הוא להקשיב ולהבין מה הוא רוצה להגיד, כך גם המחשבה הטורדנית".

נועה יהושע אביוני

"השאיפה של כולנו היא לגלות עוד ועוד מהאמת, תוך ידיעה ברורה שכל שנגלה הוא לא כל האמת כולה!"

נועה יהושע אביוני

"תאפשר לדרכך להיווצר דרכך... רק כך דרכך היא דרכך האמיתית!"

נועה יהושע אביוני

"העובדה שהאדם שואף כל חייו לחיות ללא הגדרות - לא אומר שהוא יודע לאן ללכת כשהוא מגשים את שאיפתו..."

נועה יהושע אביוני

"במקום להעלים את פחדיו של האדם, יש להנכיח את עצמו, שהוא מקור הביטחון הטבעי והאמיתי שלו".

נועה יהושע אביוני

"כשאדם לא חי את מי שהוא - דמותו של האדם נוצרת או כביטוי או כפיצוי לחוסר העצמי אותו הוא חווה".

נועה יהושע אביוני

"במקום לשנות את ההכרה של האדם לגבי עצמו ולגבי עולמו – נרחיב את מידת ההכרות של האדם את עצמו – ואז כלל ההכרה – תשתנה מעצמה".

נועה יהושע אביוני

"כשאדם לא חווה ביטחון הוא נאלץ להסתפק בשליטה".

נועה יהושע אביוני

"האדם חווה את העולם כלפי עצמו כפי שחי את עצמו".

נועה יהושע אביוני

"לאדם יצא הילד הרע רק כשהוא חי כמרוסן דרך ה'ילד הטוב'".

נועה יהושע אביוני

"אין בנו אין... יש בנו רק יש... אותו אנו חיים ברמות ביטוי שונות..."

נועה יהושע אביוני

"במקום לנסות להעלים את ההתנהגות האובססיבית נרצה להבין איזו תחושה האדם מנסה להשיג באמצעותה. כשהוא יחווה את התחושה הרצויה דרך עצמו – ההתנהגות האובססיבית תעלם מעצמה".

נועה יהושע אביוני

"מחשבה טורדנית זהה לילד בקניון שמושך לאמא במכנס ואומר: אמא, אמא, אמא – הדרך היחידה להשתיקו הוא להקשיב ולהבין מה הוא רוצה להגיד, כך גם המחשבה הטורדנית".

נועה יהושע אביוני

"השאיפה של כולנו היא לגלות עוד ועוד מהאמת, תוך ידיעה ברורה שכל שנגלה הוא לא כל האמת כולה!"

נועה יהושע אביוני

"תאפשר לדרכך להיווצר דרכך... רק כך דרכך היא דרכך האמיתית!"

נועה יהושע אביוני