"דרך ההקשבה של NYE ללא מודע נעשית דרך חיבורי משפט בהם בא ה'עצמי' לידי ביטוי דרך סמלים, דרך זיכרונות, דרך אסוציאציות והשלכות שגורמים לרמות נוספות של הכרות והבנה של ה'אני' את 'עצמו'. "

נועה יהושע אביוני

"העובדה שעד כה לא הובן ההגיון לכל שחווה האדם – אינה מעידה על כך שכל חווה האדם אינו הגיוני, אלא על כך שלא חיפשנו מספיק עמוק".

נועה יהושע אביוני

"כדי לגלות מה אתה רוצה אתה רוצה לגלות ראשית – מי אתה... "

נועה יהושע אביוני

"אל תזרום עם הזרם וגם אל תתנגד לו, פשוט תחיה את עצמך והזרם ינבע מתוכך..."

נועה יהושע אביוני

"להכרה אין רצון משלה, היא מחשב".

נועה יהושע אביוני

"יש הבדל גדול בין היכולת לבחור מתי להיות, מה להיות, כמה להיות ומה לא להיות לבין החופש פשוט להיות!"

נועה יהושע אביוני

"התפתחות אמיתית אינה נוצרת מתהליך של התפתחות ה'אני', אלא מתהליך של היפתחות ה'אני' ל'עצמי' "

נועה יהושע אביוני

"אין אדם שרואה את העולם דרך תפיסת מציאות מעוותת... יש תפיסת מציאות מעוותת בעולם שלא רואה דרך האדם..."

נועה יהושע אביוני

"אם תמונה שווה אלף מילים, תחושה שווה אינסוף מילים".

נועה יהושע אביוני

"אדם יכול לנסות לשכנע את עצמו שהוא שלם מעצם המציאות המושלמת שיש לו... אבל הוא לא יצליח..."

נועה יהושע אביוני

"שינוי תפיסה של האדם את עצמו – הוא ניסיון שכנוע שמצבו טוב יותר ממה שהוא באמת..."

נועה יהושע אביוני

"המפתח להכל נמצא באדם, או ליתר דיוק בעצמו!"

נועה יהושע אביוני

"דרך ההקשבה של NYE ללא מודע נעשית דרך חיבורי משפט בהם בא ה'עצמי' לידי ביטוי דרך סמלים, דרך זיכרונות, דרך אסוציאציות והשלכות שגורמים לרמות נוספות של הכרות והבנה של ה'אני' את 'עצמו'. "

נועה יהושע אביוני

"העובדה שעד כה לא הובן ההגיון לכל שחווה האדם – אינה מעידה על כך שכל חווה האדם אינו הגיוני, אלא על כך שלא חיפשנו מספיק עמוק".

נועה יהושע אביוני

"כדי לגלות מה אתה רוצה אתה רוצה לגלות ראשית – מי אתה... "

נועה יהושע אביוני

"אל תזרום עם הזרם וגם אל תתנגד לו, פשוט תחיה את עצמך והזרם ינבע מתוכך..."

נועה יהושע אביוני

"להכרה אין רצון משלה, היא מחשב".

נועה יהושע אביוני

"יש הבדל גדול בין היכולת לבחור מתי להיות, מה להיות, כמה להיות ומה לא להיות לבין החופש פשוט להיות!"

נועה יהושע אביוני

"התפתחות אמיתית אינה נוצרת מתהליך של התפתחות ה'אני', אלא מתהליך של היפתחות ה'אני' ל'עצמי' "

נועה יהושע אביוני

"אין אדם שרואה את העולם דרך תפיסת מציאות מעוותת... יש תפיסת מציאות מעוותת בעולם שלא רואה דרך האדם..."

נועה יהושע אביוני

"אם תמונה שווה אלף מילים, תחושה שווה אינסוף מילים".

נועה יהושע אביוני

"אדם יכול לנסות לשכנע את עצמו שהוא שלם מעצם המציאות המושלמת שיש לו... אבל הוא לא יצליח..."

נועה יהושע אביוני

"שינוי תפיסה של האדם את עצמו – הוא ניסיון שכנוע שמצבו טוב יותר ממה שהוא באמת..."

נועה יהושע אביוני

"המפתח להכל נמצא באדם, או ליתר דיוק בעצמו!"

נועה יהושע אביוני