"כשאדם חי בפועל לא את מי שהוא – הוא ינסה דרך מציאות חייו להיות מישהו..."

נועה יהושע אביוני

"כשאדם חי מתוך החופש מ... הוא חווה ניתוק ולא חופש..."

נועה יהושע אביוני

"אין בנו אין... יש בנו רק יש... אותו אנו חיים ברמות ביטוי שונות..."

נועה יהושע אביוני

"אדם לא יכול להגשים את עצמו באופן שלם כל עוד הוא לא חי את עצמו באופן שלם... גם אם הוא מגשים את כל מטרותיו אותן קידש כל חייו".

נועה יהושע אביוני

"כשאני לא אני כדי שאנחנו נהיה אנחנו – מה הפלא שאני מרגיש שלא רואים אותי כשאין את מי לראות?"

נועה יהושע אביוני

"כדי להחזיר את האדם למצבו התקין לא צריך לתקן בו דבר אלא לחבר אותו לעצמו".

נועה יהושע אביוני

"אל תיתן לילד שלך תשובות, תן לו להגיע לתשובות בעצמו... יכול להיות שתגלה פתאום תשובה אחרת שלא יכולת לחשוב עליה כאחד שחושב שהוא יודע את התשובה..."

נועה יהושע אביוני

"יש הבדל אדיר בין ביטוי עצמי לבין ביטוי התסכול והכעס על כך שאני בפועל לא עצמי".

נועה יהושע אביוני

"הפתרון ל-doing נמצא ב-being".

נועה יהושע אביוני

"אדם לא באמת הופך להיות מישהו כשהוא מגיע למשהו, אלא אם מגיע למשהו בזכות מי שהוא!"

נועה יהושע אביוני

"את האמת לא לקלוט בחושים... רק בתחושה".

נועה יהושע אביוני

"במקום לשנות את ההכרה של האדם לגבי עצמו ולגבי עולמו – נרחיב את מידת ההכרות של האדם את עצמו – ואז כלל ההכרה – תשתנה מעצמה".

נועה יהושע אביוני

"כשאדם חי בפועל לא את מי שהוא – הוא ינסה דרך מציאות חייו להיות מישהו..."

נועה יהושע אביוני

"כשאדם חי מתוך החופש מ... הוא חווה ניתוק ולא חופש..."

נועה יהושע אביוני

"אין בנו אין... יש בנו רק יש... אותו אנו חיים ברמות ביטוי שונות..."

נועה יהושע אביוני

"אדם לא יכול להגשים את עצמו באופן שלם כל עוד הוא לא חי את עצמו באופן שלם... גם אם הוא מגשים את כל מטרותיו אותן קידש כל חייו".

נועה יהושע אביוני

"כשאני לא אני כדי שאנחנו נהיה אנחנו – מה הפלא שאני מרגיש שלא רואים אותי כשאין את מי לראות?"

נועה יהושע אביוני

"כדי להחזיר את האדם למצבו התקין לא צריך לתקן בו דבר אלא לחבר אותו לעצמו".

נועה יהושע אביוני

"אל תיתן לילד שלך תשובות, תן לו להגיע לתשובות בעצמו... יכול להיות שתגלה פתאום תשובה אחרת שלא יכולת לחשוב עליה כאחד שחושב שהוא יודע את התשובה..."

נועה יהושע אביוני

"יש הבדל אדיר בין ביטוי עצמי לבין ביטוי התסכול והכעס על כך שאני בפועל לא עצמי".

נועה יהושע אביוני

"הפתרון ל-doing נמצא ב-being".

נועה יהושע אביוני

"אדם לא באמת הופך להיות מישהו כשהוא מגיע למשהו, אלא אם מגיע למשהו בזכות מי שהוא!"

נועה יהושע אביוני

"את האמת לא לקלוט בחושים... רק בתחושה".

נועה יהושע אביוני

"במקום לשנות את ההכרה של האדם לגבי עצמו ולגבי עולמו – נרחיב את מידת ההכרות של האדם את עצמו – ואז כלל ההכרה – תשתנה מעצמה".

נועה יהושע אביוני