"כשמחזירים לאדם את עצמו - אין צורך להוסיף בו דבר!"

נועה יהושע אביוני

"יש רק דרך אחת בה אדם ירגיש באמת טוב עם עצמו – דרך עצמו".

נועה יהושע אביוני

"החיות האמיתית שלך נמצאים בך לא מחוצה לך".

נועה יהושע אביוני

"אם אדם איבד את השמש בצד אחד, היא בהכרח תתגלה לו בצד השני - בעצמו".

נועה יהושע אביוני

"רובנו חיים הגדרה עצמית, דרכה אנו חיים באופן מוגבל את עצמנו ואז במקום לגלות את המעבר שקיים בנו - אנו מנסים להוכיח שקיים בנו מעבר".

נועה יהושע אביוני

"כיום במקום לתקן, לשנות ולהשלים את כל אשר בעולמו הפנימי והחיצוני של האדם נחשוף את האדם לעצמו השלם - ואז הכל מתחדש בו ובעולמו - מעצמו..."

נועה יהושע אביוני

"אל תחיה את החיים... תחיה את עצמך".

נועה יהושע אביוני

"כשם שאנחנו מייחסים לבורא כמקור אחד שיצר את העולם, כך עצמנו הוא המקור האחד שיצר את עולמנו".

נועה יהושע אביוני

"להכרה אין רצון משלה, היא מחשב".

נועה יהושע אביוני

"אובדן פרופורציה- תפיסה מוגזמת להרגשה מוגזמת של מציאות מוגזמת שלא באמת נוצרה בהתאם למידותיי".

נועה יהושע אביוני

"אין לנו צורך לשנות את ההכרה של האדם אלא את אופן ההכרות שלנו את האדם... "

נועה יהושע אביוני

"אדם לא מתגעגע למישהו, אלא לעצמו".

נועה יהושע אביוני

"כשמחזירים לאדם את עצמו - אין צורך להוסיף בו דבר!"

נועה יהושע אביוני

"יש רק דרך אחת בה אדם ירגיש באמת טוב עם עצמו – דרך עצמו".

נועה יהושע אביוני

"החיות האמיתית שלך נמצאים בך לא מחוצה לך".

נועה יהושע אביוני

"אם אדם איבד את השמש בצד אחד, היא בהכרח תתגלה לו בצד השני - בעצמו".

נועה יהושע אביוני

"רובנו חיים הגדרה עצמית, דרכה אנו חיים באופן מוגבל את עצמנו ואז במקום לגלות את המעבר שקיים בנו - אנו מנסים להוכיח שקיים בנו מעבר".

נועה יהושע אביוני

"כיום במקום לתקן, לשנות ולהשלים את כל אשר בעולמו הפנימי והחיצוני של האדם נחשוף את האדם לעצמו השלם - ואז הכל מתחדש בו ובעולמו - מעצמו..."

נועה יהושע אביוני

"אל תחיה את החיים... תחיה את עצמך".

נועה יהושע אביוני

"כשם שאנחנו מייחסים לבורא כמקור אחד שיצר את העולם, כך עצמנו הוא המקור האחד שיצר את עולמנו".

נועה יהושע אביוני

"להכרה אין רצון משלה, היא מחשב".

נועה יהושע אביוני

"אובדן פרופורציה- תפיסה מוגזמת להרגשה מוגזמת של מציאות מוגזמת שלא באמת נוצרה בהתאם למידותיי".

נועה יהושע אביוני

"אין לנו צורך לשנות את ההכרה של האדם אלא את אופן ההכרות שלנו את האדם... "

נועה יהושע אביוני

"אדם לא מתגעגע למישהו, אלא לעצמו".

נועה יהושע אביוני