"ההכרות שלי את עצמי היא בהתאם למידה בה אני חיה את עצמי".

נועה יהושע אביוני

"אתה לא יכול לגלות מה אתה רוצה לפני שאתה מגלה אותך..."

נועה יהושע אביוני

"כשאדם חי בפועל לא את מי שהוא – הוא ינסה דרך מציאות חייו להיות מישהו..."

נועה יהושע אביוני

"כשם שהזנת האדמה עצמה ישנה את כל אשר באדמה ומחוצה לה, כך הזנת האדם בעצמו ישנה את כל אשר באדם ומחוצה לו!"

נועה יהושע אביוני

"במקום לרסן את הכעס- תגביר את הביטוי".

נועה יהושע אביוני

"מודעות גבוהה היא הדרך של שנות האלפיים להתגבר על חוסר נוכחות עצמית שלמה..."

נועה יהושע אביוני

"החוכמה היא לשנות לטובה את הרגשות דרך המרגיש, את האמונות דרך המאמין, את התפקוד דרך המתפקד, את המחשבות דרך החושב – כשלמעשה - המרגיש, המאמין, המתפקד, החושב – כולם הם – אני".

נועה יהושע אביוני

"כשאדם חי מתוך החופש מ... הוא חווה ניתוק ולא חופש..."

נועה יהושע אביוני

"אין אדם שרוצה לשלוט, יש אדם הרוצה להרגיש ביטחון".

נועה יהושע אביוני

"החוכמה אינה טמונה בפתרון הבעיה, אלא ביצירת מצב בו הבעיה אינה מתקיימת. כך יוצרים פיתרון גאוני וטבעי כאחד!"

נועה יהושע אביוני

"האמונות בתת המודע של ה'אני' נוצרו בהתאם למידה שבה 'אני' חי את 'עצמי' – לכן אין טעם לשנות את כל אינספור האמונות שבתת-המודע כשאפשר להגביר את המידה בה ה'אני' חי בפועל את ה'עצמי' ואז כל האמונות משתנות מעצמן..."

נועה יהושע אביוני

"כל עוד ההכרות שלי עם עצמי מתבססת על ההגדרה שלי את עצמי - אני מכיר את ההגדרה שלי אבל לא את עצמי".

נועה יהושע אביוני

"ההכרות שלי את עצמי היא בהתאם למידה בה אני חיה את עצמי".

נועה יהושע אביוני

"אתה לא יכול לגלות מה אתה רוצה לפני שאתה מגלה אותך..."

נועה יהושע אביוני

"כשאדם חי בפועל לא את מי שהוא – הוא ינסה דרך מציאות חייו להיות מישהו..."

נועה יהושע אביוני

"כשם שהזנת האדמה עצמה ישנה את כל אשר באדמה ומחוצה לה, כך הזנת האדם בעצמו ישנה את כל אשר באדם ומחוצה לו!"

נועה יהושע אביוני

"במקום לרסן את הכעס- תגביר את הביטוי".

נועה יהושע אביוני

"מודעות גבוהה היא הדרך של שנות האלפיים להתגבר על חוסר נוכחות עצמית שלמה..."

נועה יהושע אביוני

"החוכמה היא לשנות לטובה את הרגשות דרך המרגיש, את האמונות דרך המאמין, את התפקוד דרך המתפקד, את המחשבות דרך החושב – כשלמעשה - המרגיש, המאמין, המתפקד, החושב – כולם הם – אני".

נועה יהושע אביוני

"כשאדם חי מתוך החופש מ... הוא חווה ניתוק ולא חופש..."

נועה יהושע אביוני

"אין אדם שרוצה לשלוט, יש אדם הרוצה להרגיש ביטחון".

נועה יהושע אביוני

"החוכמה אינה טמונה בפתרון הבעיה, אלא ביצירת מצב בו הבעיה אינה מתקיימת. כך יוצרים פיתרון גאוני וטבעי כאחד!"

נועה יהושע אביוני

"האמונות בתת המודע של ה'אני' נוצרו בהתאם למידה שבה 'אני' חי את 'עצמי' – לכן אין טעם לשנות את כל אינספור האמונות שבתת-המודע כשאפשר להגביר את המידה בה ה'אני' חי בפועל את ה'עצמי' ואז כל האמונות משתנות מעצמן..."

נועה יהושע אביוני

"כל עוד ההכרות שלי עם עצמי מתבססת על ההגדרה שלי את עצמי - אני מכיר את ההגדרה שלי אבל לא את עצמי".

נועה יהושע אביוני