"אין דבר שהוא איננו, יש דבר שאינו ישנו".

נועה יהושע אביוני

"הפחד הכי גדול של האדם לא נוצר ממה שקורה אלא מהתחושה שהוא עצמו לא קורה".

נועה יהושע אביוני

"החושים שלי לא יכולים לקלוט מי אני בשלמותי כל עוד אני לא חיה את עצמי בשלמותי".

נועה יהושע אביוני

"הפחד הכי גדול של האדם לא נוצר ממה שיקרה אלא מהחשש שהוא עצמו לא יקרה, מתוך התחושה שהוא עצמו לא קורה כבר עכשיו".

נועה יהושע אביוני

"המציאות אינה קיימת בפני עצמה, אלא מתקיימת - או דרך האני המקיים או דרך העצמי הקיים".

נועה יהושע אביוני

"אין לאדם תחושה של פחד יש לו פחד מתחושה! "

נועה יהושע אביוני

"רובנו סבורים שמבלי הגדרה עצמית היינו מאבדים את עצמנו, כלמעשה כל עוד אנחנו חיים בהגדרה עצמית אנחנו לא מצליחים למצוא את עצמנו..."

נועה יהושע אביוני

"כשאדם חי לא את עצמו הוא חי ללא תחושת עצמו ומכך ללא ביטחון בעצמו ואז נאלץ להסתפק בשליטה".

נועה יהושע אביוני

"אנשים סבורים שמבלי הגדרה עצמית הם לא ידעו מי הם, כשלמעשה – רק ללא הגדרה עצמית יש באפשרותם לגלות מי הם באמת..."

נועה יהושע אביוני

"אין אדם הרוצה לשלוט, יש אדם הרוצה להרגיש קיים".

נועה יהושע אביוני

"When I succeed living the person I am trying to be, I am loosing knowing the person I am "

Noa Yehoshua Eviony

"האדם אינו חסר ב'ביטחון עצמי', אלא חסר ב'עצמי' שהוא מקור הקיימות והביטחון הבלתי תלוי היחידי שקיים לו".

נועה יהושע אביוני

"אין דבר שהוא איננו, יש דבר שאינו ישנו".

נועה יהושע אביוני

"הפחד הכי גדול של האדם לא נוצר ממה שקורה אלא מהתחושה שהוא עצמו לא קורה".

נועה יהושע אביוני

"החושים שלי לא יכולים לקלוט מי אני בשלמותי כל עוד אני לא חיה את עצמי בשלמותי".

נועה יהושע אביוני

"הפחד הכי גדול של האדם לא נוצר ממה שיקרה אלא מהחשש שהוא עצמו לא יקרה, מתוך התחושה שהוא עצמו לא קורה כבר עכשיו".

נועה יהושע אביוני

"המציאות אינה קיימת בפני עצמה, אלא מתקיימת - או דרך האני המקיים או דרך העצמי הקיים".

נועה יהושע אביוני

"אין לאדם תחושה של פחד יש לו פחד מתחושה! "

נועה יהושע אביוני

"רובנו סבורים שמבלי הגדרה עצמית היינו מאבדים את עצמנו, כלמעשה כל עוד אנחנו חיים בהגדרה עצמית אנחנו לא מצליחים למצוא את עצמנו..."

נועה יהושע אביוני

"כשאדם חי לא את עצמו הוא חי ללא תחושת עצמו ומכך ללא ביטחון בעצמו ואז נאלץ להסתפק בשליטה".

נועה יהושע אביוני

"אנשים סבורים שמבלי הגדרה עצמית הם לא ידעו מי הם, כשלמעשה – רק ללא הגדרה עצמית יש באפשרותם לגלות מי הם באמת..."

נועה יהושע אביוני

"אין אדם הרוצה לשלוט, יש אדם הרוצה להרגיש קיים".

נועה יהושע אביוני

"When I succeed living the person I am trying to be, I am loosing knowing the person I am "

Noa Yehoshua Eviony

"האדם אינו חסר ב'ביטחון עצמי', אלא חסר ב'עצמי' שהוא מקור הקיימות והביטחון הבלתי תלוי היחידי שקיים לו".

נועה יהושע אביוני