"מקור הביטחון העצמי של האדם הוא לא בביטחון אלא בעצמי. לכן, כדי להגדיל את הביטחון העצמי אין טעם להגדיל את מידת הביטחון של האדם אלא את מידת הנוכחות העצמית של האדם".

נועה יהושע אביוני

"אנחנו רגילים לשאול את עצמנו מה אנו צריכים להיות כדי להרגיש טוב, במקום פשוט להיות ולהרגיש טוב!"

נועה יהושע אביוני

"ההגנה הטובה ביותר היא היצירה!"

נועה יהושע אביוני

"אנשים לא משתנים במהות שלהם, אלא במידה שבה הם חיים את המהות שלהם".

נועה יהושע אביוני

"השמש לא צריכה שיגידו לה כמה היא עוצמתית – אין לה או לנו ספק בכך".

נועה יהושע אביוני

"אם מקור החסר הוא חוסר התגלות היש, אז במקום להעלים את האין נרצה לחשוף את מקור מלוא היש".

נועה יהושע אביוני

"כיום, יש לנו יכולת לעזור לאדם לחיות כאדם שלם בזכות הבנת מרכיביו השלמים – הלוא הם 'אני' ו'עצמי'".

נועה יהושע אביוני

"אם אני + אתה = אנחנו, אז כשאני = אתה, אז יש אתה, אין אני, אין אנחנו..."

נועה יהושע אביוני

"הדרך הטובה ביותר להשתיק מחשבה טורדנית היא דרך כך שהיא לא תיווצר מראש. הדרך הטובה ביותר שהיא לא תיווצר מראש היא לפתוח את החוצץ שקיים בינך לבין עצמך".

נועה יהושע אביוני

"החופש שלנו לא נמצא במה שאני בוחר להיות, אלא בבחירה שלי להיות!"

נועה יהושע אביוני

"דרך חושינו לא יכולנו לקלוט את מה שיצר את המציאות, אלא רק את המציאות שנוצרה".

נועה יהושע אביוני

"מציאות מושלמת אינה יכולה ליצור תחושת מלאות פנימית אמיתית!"

נועה יהושע אביוני

"מקור הביטחון העצמי של האדם הוא לא בביטחון אלא בעצמי. לכן, כדי להגדיל את הביטחון העצמי אין טעם להגדיל את מידת הביטחון של האדם אלא את מידת הנוכחות העצמית של האדם".

נועה יהושע אביוני

"אנחנו רגילים לשאול את עצמנו מה אנו צריכים להיות כדי להרגיש טוב, במקום פשוט להיות ולהרגיש טוב!"

נועה יהושע אביוני

"ההגנה הטובה ביותר היא היצירה!"

נועה יהושע אביוני

"אנשים לא משתנים במהות שלהם, אלא במידה שבה הם חיים את המהות שלהם".

נועה יהושע אביוני

"השמש לא צריכה שיגידו לה כמה היא עוצמתית – אין לה או לנו ספק בכך".

נועה יהושע אביוני

"אם מקור החסר הוא חוסר התגלות היש, אז במקום להעלים את האין נרצה לחשוף את מקור מלוא היש".

נועה יהושע אביוני

"כיום, יש לנו יכולת לעזור לאדם לחיות כאדם שלם בזכות הבנת מרכיביו השלמים – הלוא הם 'אני' ו'עצמי'".

נועה יהושע אביוני

"אם אני + אתה = אנחנו, אז כשאני = אתה, אז יש אתה, אין אני, אין אנחנו..."

נועה יהושע אביוני

"הדרך הטובה ביותר להשתיק מחשבה טורדנית היא דרך כך שהיא לא תיווצר מראש. הדרך הטובה ביותר שהיא לא תיווצר מראש היא לפתוח את החוצץ שקיים בינך לבין עצמך".

נועה יהושע אביוני

"החופש שלנו לא נמצא במה שאני בוחר להיות, אלא בבחירה שלי להיות!"

נועה יהושע אביוני

"דרך חושינו לא יכולנו לקלוט את מה שיצר את המציאות, אלא רק את המציאות שנוצרה".

נועה יהושע אביוני

"מציאות מושלמת אינה יכולה ליצור תחושת מלאות פנימית אמיתית!"

נועה יהושע אביוני