"במקום להתמקד בחצי הכוס המלאה ולהתעלם מחצי הכוס הריקה - תחיה את עצמך באופן שלם יותר - ואז תחווה את עצמך ואת העולם באופן מלא באמת".

נועה יהושע אביוני

"האדם אינו חסר בביטחון עצמי, אלא חסר ב'עצמי' שהוא מקור הקיימות והביטחון שלו".

נועה יהושע אביוני

"יש רק דרך אחת בה אדם ירגיש באמת טוב עם עצמו – דרך עצמו".

נועה יהושע אביוני

"יש הבדל אדיר בין ביטוי עצמי לבין ביטוי התסכול והכעס על כך שאני בפועל לא עצמי".

נועה יהושע אביוני

"מצבו הנפשי של האדם לא נוצר מתוך מי שהוא אלא מתוך כך שהוא חי לא את מי שהוא..."

נועה יהושע אביוני

"החושים שלי לא יכולים לקלוט מי אני בשלמותי כל עוד אני לא חיה את עצמי בשלמותי".

נועה יהושע אביוני

"אדם לא אובססיבי לאדם אחר – אלא לניסיון להשלים את החוסר שלו בעצמו..."

נועה יהושע אביוני

"במקום לשחרר את כל אשר בעולמו הפנימי והחיצוני של האדם כדי לאפשר התחדשות באדם עצמו - נרצה לפתוח את האדם לעצמו – ואז עולמו הפנימי והחיצוני של האדם יתחדש מעצמו..."

נועה יהושע אביוני

"האמונות בתת המודע של ה'אני' נוצרו בהתאם למידה שבה 'אני' חי את 'עצמי' – לכן אין טעם לשנות את כל אינספור האמונות שבתת-המודע כשאפשר להגביר את המידה בה ה'אני' חי בפועל את ה'עצמי' ואז כל האמונות משתנות מעצמן..."

נועה יהושע אביוני

"בין אם אדם ניצח ובתחרות ובין אם לא הוא בכל מקרה מפסיד, כי הוא חי בניסיון להיות יותר מהאחר, במקום לחיות יותר את עצמו".

נועה יהושע אביוני

"כשאנו מנסים לשחרר דבר כלשהו – אנו מאמינים כי הדבר קיים. אם אין אין ויש יש אז אין טעם לעסוק בשחרור האין אלא להביא לידי נוכחות וביטוי את מקור היש".

נועה יהושע אביוני

"הדבר הנכון הוא לעשות בהתאם להרגשה ולא להרגיש בהתאם לעשייה".

נועה יהושע אביוני

"במקום להתמקד בחצי הכוס המלאה ולהתעלם מחצי הכוס הריקה - תחיה את עצמך באופן שלם יותר - ואז תחווה את עצמך ואת העולם באופן מלא באמת".

נועה יהושע אביוני

"האדם אינו חסר בביטחון עצמי, אלא חסר ב'עצמי' שהוא מקור הקיימות והביטחון שלו".

נועה יהושע אביוני

"יש רק דרך אחת בה אדם ירגיש באמת טוב עם עצמו – דרך עצמו".

נועה יהושע אביוני

"יש הבדל אדיר בין ביטוי עצמי לבין ביטוי התסכול והכעס על כך שאני בפועל לא עצמי".

נועה יהושע אביוני

"מצבו הנפשי של האדם לא נוצר מתוך מי שהוא אלא מתוך כך שהוא חי לא את מי שהוא..."

נועה יהושע אביוני

"החושים שלי לא יכולים לקלוט מי אני בשלמותי כל עוד אני לא חיה את עצמי בשלמותי".

נועה יהושע אביוני

"אדם לא אובססיבי לאדם אחר – אלא לניסיון להשלים את החוסר שלו בעצמו..."

נועה יהושע אביוני

"במקום לשחרר את כל אשר בעולמו הפנימי והחיצוני של האדם כדי לאפשר התחדשות באדם עצמו - נרצה לפתוח את האדם לעצמו – ואז עולמו הפנימי והחיצוני של האדם יתחדש מעצמו..."

נועה יהושע אביוני

"האמונות בתת המודע של ה'אני' נוצרו בהתאם למידה שבה 'אני' חי את 'עצמי' – לכן אין טעם לשנות את כל אינספור האמונות שבתת-המודע כשאפשר להגביר את המידה בה ה'אני' חי בפועל את ה'עצמי' ואז כל האמונות משתנות מעצמן..."

נועה יהושע אביוני

"בין אם אדם ניצח ובתחרות ובין אם לא הוא בכל מקרה מפסיד, כי הוא חי בניסיון להיות יותר מהאחר, במקום לחיות יותר את עצמו".

נועה יהושע אביוני

"כשאנו מנסים לשחרר דבר כלשהו – אנו מאמינים כי הדבר קיים. אם אין אין ויש יש אז אין טעם לעסוק בשחרור האין אלא להביא לידי נוכחות וביטוי את מקור היש".

נועה יהושע אביוני

"הדבר הנכון הוא לעשות בהתאם להרגשה ולא להרגיש בהתאם לעשייה".

נועה יהושע אביוני