"דרך ההקשבה של NYE ללא מודע נעשית דרך חיבורי משפט בהם בא ה'עצמי' לידי ביטוי דרך סמלים, דרך זיכרונות, דרך אסוציאציות והשלכות שגורמים לרמות נוספות של הכרות והבנה של ה'אני' את 'עצמו'. "

נועה יהושע אביוני

"אנשים סבורים שמבלי הגדרה עצמית הם לא ידעו מי הם, כשלמעשה – רק ללא הגדרה עצמית יש באפשרותם לגלות מי הם באמת..."

נועה יהושע אביוני

"אין טעם שנחיה את המסקנות שהסקנו לגבי ה'אני' אותו הכרנו באופן מוגדר וחלקי!"

נועה יהושע אביוני

"כשם שהזנת האדמה עצמה ישנה את כל אשר באדמה ומחוצה לה, כך הזנת האדם בעצמו ישנה את כל אשר באדם ומחוצה לו!"

נועה יהושע אביוני

"לטפל בבעיה דרך הבעיה עצמה ולא במקור שלה זהה לניסיון לטפל בעץ דרך השלת התפוז".

נועה יהושע אביוני

"כדי שאדם ירגיש טוב עם עצמו הוא צריך לעשות דבר אחד בלבד, והוא- לחיות את עצמו".

נועה יהושע אביוני

"דרך חושינו לא יכולנו לקלוט את מה שיצר את המציאות, אלא רק את המציאות שנוצרה".

נועה יהושע אביוני

"כשהמידה בה אני חי את עצמי משתנה – אני משתנה – וכתוצאה מכך - אני חושב אחרת ומרגיש אחרת את עצמי ואת העולם - באופן טבעי".

נועה יהושע אביוני

"תאפשר לדרכך להיווצר דרכך... רק כך דרכך היא דרכך האמיתית!"

נועה יהושע אביוני

"העובדה שעד כה לא הבנו את מקור קיומו של דבר מעולם לא העידה שאין מקור לקיומו של כל דבר. NYE מוכיחה את זה".

נועה יהושע אביוני

"מזמינה אותך לגלות את המֶעֶבֵר שקיים בך – במקום להוכיח דרך מציאות חייך שקיים בך מעבר".

נועה יהושע אביוני

"במקום לשחרר את כל אשר בעולמו הפנימי והחיצוני של האדם כדי לאפשר התחדשות באדם עצמו - נרצה לפתוח את האדם לעצמו – ואז עולמו הפנימי והחיצוני של האדם יתחדש מעצמו..."

נועה יהושע אביוני

"דרך ההקשבה של NYE ללא מודע נעשית דרך חיבורי משפט בהם בא ה'עצמי' לידי ביטוי דרך סמלים, דרך זיכרונות, דרך אסוציאציות והשלכות שגורמים לרמות נוספות של הכרות והבנה של ה'אני' את 'עצמו'. "

נועה יהושע אביוני

"אנשים סבורים שמבלי הגדרה עצמית הם לא ידעו מי הם, כשלמעשה – רק ללא הגדרה עצמית יש באפשרותם לגלות מי הם באמת..."

נועה יהושע אביוני

"אין טעם שנחיה את המסקנות שהסקנו לגבי ה'אני' אותו הכרנו באופן מוגדר וחלקי!"

נועה יהושע אביוני

"כשם שהזנת האדמה עצמה ישנה את כל אשר באדמה ומחוצה לה, כך הזנת האדם בעצמו ישנה את כל אשר באדם ומחוצה לו!"

נועה יהושע אביוני

"לטפל בבעיה דרך הבעיה עצמה ולא במקור שלה זהה לניסיון לטפל בעץ דרך השלת התפוז".

נועה יהושע אביוני

"כדי שאדם ירגיש טוב עם עצמו הוא צריך לעשות דבר אחד בלבד, והוא- לחיות את עצמו".

נועה יהושע אביוני

"דרך חושינו לא יכולנו לקלוט את מה שיצר את המציאות, אלא רק את המציאות שנוצרה".

נועה יהושע אביוני

"כשהמידה בה אני חי את עצמי משתנה – אני משתנה – וכתוצאה מכך - אני חושב אחרת ומרגיש אחרת את עצמי ואת העולם - באופן טבעי".

נועה יהושע אביוני

"תאפשר לדרכך להיווצר דרכך... רק כך דרכך היא דרכך האמיתית!"

נועה יהושע אביוני

"העובדה שעד כה לא הבנו את מקור קיומו של דבר מעולם לא העידה שאין מקור לקיומו של כל דבר. NYE מוכיחה את זה".

נועה יהושע אביוני

"מזמינה אותך לגלות את המֶעֶבֵר שקיים בך – במקום להוכיח דרך מציאות חייך שקיים בך מעבר".

נועה יהושע אביוני

"במקום לשחרר את כל אשר בעולמו הפנימי והחיצוני של האדם כדי לאפשר התחדשות באדם עצמו - נרצה לפתוח את האדם לעצמו – ואז עולמו הפנימי והחיצוני של האדם יתחדש מעצמו..."

נועה יהושע אביוני