"המטרה האמיתית היא לא לפתח את ה'אני' שאני מכיר, אלא להפתח ל'עצמי' שמעבר ל'אני' שאני מכיר..."

נועה יהושע אביוני

"העוצמות האמיתיות של האדם לא מתחילות מהעשייה שלו אלא מתבטאות בה!"

נועה יהושע אביוני

"השאיפה של כולנו היא לגלות עוד ועוד מהאמת, תוך ידיעה ברורה שכל שנגלה הוא לא כל האמת כולה!"

נועה יהושע אביוני

"כשאדם לא חי את מי שהוא - דמותו של האדם נוצרת או כביטוי או כפיצוי לחוסר העצמי אותו הוא חווה".

נועה יהושע אביוני

"יש הבדל גדול בין היכולת לבחור מתי להיות, מה להיות, כמה להיות ומה לא להיות לבין החופש פשוט להיות!"

נועה יהושע אביוני

"רובנו חיים הגדרה עצמית דרכה אנו מכירים את עצמנו באופן שגוי, חלקי וחסר. כשנציץ מעבר להגדרה יתגלה לעינינו עצמנו השלם!"

נועה יהושע אביוני

"בואו נוודא שאנו, כאנושות, לא ממשיכים למחזר תשובות שקיבלנו מהורינו שקיבלו מהוריהם כשכל הדורות שמו לב שזה לא ממש עובד".

נועה יהושע אביוני

"כשאני מרגישה את עצמי במידה אחרת - הכל מרגיש לי אחרת..."

נועה יהושע אביוני

"מחשבה טורדנית זהה לילד בקניון שמושך לאמא במכנס ואומר: אמא, אמא, אמא – הדרך היחידה להשתיקו הוא להקשיב ולהבין מה הוא רוצה להגיד, כך גם המחשבה הטורדנית".

נועה יהושע אביוני

"אין טעם שנחיה את המסקנות שהסקנו לגבי ה'אני' אותו הכרנו באופן מוגדר וחלקי!"

נועה יהושע אביוני

"במקום להעלים את פחדיו של האדם, יש להנכיח את עצמו, שהוא מקור הביטחון הטבעי והאמיתי שלו".

נועה יהושע אביוני

"החופש להיות מה שאתה רוצה להיות זהה לכלא של לא להיות... "

נועה יהושע אביוני

"המטרה האמיתית היא לא לפתח את ה'אני' שאני מכיר, אלא להפתח ל'עצמי' שמעבר ל'אני' שאני מכיר..."

נועה יהושע אביוני

"העוצמות האמיתיות של האדם לא מתחילות מהעשייה שלו אלא מתבטאות בה!"

נועה יהושע אביוני

"השאיפה של כולנו היא לגלות עוד ועוד מהאמת, תוך ידיעה ברורה שכל שנגלה הוא לא כל האמת כולה!"

נועה יהושע אביוני

"כשאדם לא חי את מי שהוא - דמותו של האדם נוצרת או כביטוי או כפיצוי לחוסר העצמי אותו הוא חווה".

נועה יהושע אביוני

"יש הבדל גדול בין היכולת לבחור מתי להיות, מה להיות, כמה להיות ומה לא להיות לבין החופש פשוט להיות!"

נועה יהושע אביוני

"רובנו חיים הגדרה עצמית דרכה אנו מכירים את עצמנו באופן שגוי, חלקי וחסר. כשנציץ מעבר להגדרה יתגלה לעינינו עצמנו השלם!"

נועה יהושע אביוני

"בואו נוודא שאנו, כאנושות, לא ממשיכים למחזר תשובות שקיבלנו מהורינו שקיבלו מהוריהם כשכל הדורות שמו לב שזה לא ממש עובד".

נועה יהושע אביוני

"כשאני מרגישה את עצמי במידה אחרת - הכל מרגיש לי אחרת..."

נועה יהושע אביוני

"מחשבה טורדנית זהה לילד בקניון שמושך לאמא במכנס ואומר: אמא, אמא, אמא – הדרך היחידה להשתיקו הוא להקשיב ולהבין מה הוא רוצה להגיד, כך גם המחשבה הטורדנית".

נועה יהושע אביוני

"אין טעם שנחיה את המסקנות שהסקנו לגבי ה'אני' אותו הכרנו באופן מוגדר וחלקי!"

נועה יהושע אביוני

"במקום להעלים את פחדיו של האדם, יש להנכיח את עצמו, שהוא מקור הביטחון הטבעי והאמיתי שלו".

נועה יהושע אביוני

"החופש להיות מה שאתה רוצה להיות זהה לכלא של לא להיות... "

נועה יהושע אביוני