"אתה לא יכול לגלות מה אתה רוצה לפני שאתה מגלה אותך..."

נועה יהושע אביוני

"המחשבה לא באה להטריד אותך אלא להזכיר לך שנבראת לחיות אותך... ולא את חייך".

נועה יהושע אביוני

"אנשים מפחדים להרגיש פספוס בחיים רק כשהם מרגישים שבמקום לחיות את עצמם בחיים הם חיים את החיים עצמם!"

נועה יהושע אביוני

"שפת החיבור של NYE מחברת אותנו להכרות ולגילוי 'אני עצמי' השלם, במקום למחסן הזיכרונות המספר לנו מי אנחנו כשאנו חיים את עצמנו באופן חסר".

נועה יהושע אביוני

"החופש להיות מה שאתה רוצה להיות זהה לכלא של לא להיות... "

נועה יהושע אביוני

"כשאדם חי מתוך החופש מ... הוא לא חופשי ל..."

נועה יהושוע אביוני

"אני לא משנה אנשים אלא פותחת אותם לעצמם- ואז מתחוללת התחדשות!"

נועה יהושע אביוני

"מקור תחושת החסר באדם לא נובעת מ'עצמו' אלא מהמידה החלקית בה הוא חי את 'עצמו' השלם".

נועה יהושע אביוני

"אדם יכול לשכנע את כולם שככה טוב לו... אבל הוא לא יכול לשכנע את עצמו..."

נועה יהושע אביוני

"אנחנו מנסים להכיר את החיים עצמם לפני שאנו מכירים את עצמנו בחיים, ולכן חיים את החיים עצמם במקום לחיות את עצמנו בחיים..."

נועה יהושע אביוני

"שינוי כל שבאדמה ומחוצה לה - לא ישנה את האדמה עצמה... כך שינוי של כל שבאדם ומחוצה לו - לא ישנה את האדם עצמו".

נועה יהושע אביוני

"אין אדם הרוצה לשלוט, יש אדם הרוצה להרגיש ביטחון".

נועה יהושע אביוני

"אתה לא יכול לגלות מה אתה רוצה לפני שאתה מגלה אותך..."

נועה יהושע אביוני

"המחשבה לא באה להטריד אותך אלא להזכיר לך שנבראת לחיות אותך... ולא את חייך".

נועה יהושע אביוני

"אנשים מפחדים להרגיש פספוס בחיים רק כשהם מרגישים שבמקום לחיות את עצמם בחיים הם חיים את החיים עצמם!"

נועה יהושע אביוני

"שפת החיבור של NYE מחברת אותנו להכרות ולגילוי 'אני עצמי' השלם, במקום למחסן הזיכרונות המספר לנו מי אנחנו כשאנו חיים את עצמנו באופן חסר".

נועה יהושע אביוני

"החופש להיות מה שאתה רוצה להיות זהה לכלא של לא להיות... "

נועה יהושע אביוני

"כשאדם חי מתוך החופש מ... הוא לא חופשי ל..."

נועה יהושוע אביוני

"אני לא משנה אנשים אלא פותחת אותם לעצמם- ואז מתחוללת התחדשות!"

נועה יהושע אביוני

"מקור תחושת החסר באדם לא נובעת מ'עצמו' אלא מהמידה החלקית בה הוא חי את 'עצמו' השלם".

נועה יהושע אביוני

"אדם יכול לשכנע את כולם שככה טוב לו... אבל הוא לא יכול לשכנע את עצמו..."

נועה יהושע אביוני

"אנחנו מנסים להכיר את החיים עצמם לפני שאנו מכירים את עצמנו בחיים, ולכן חיים את החיים עצמם במקום לחיות את עצמנו בחיים..."

נועה יהושע אביוני

"שינוי כל שבאדמה ומחוצה לה - לא ישנה את האדמה עצמה... כך שינוי של כל שבאדם ומחוצה לו - לא ישנה את האדם עצמו".

נועה יהושע אביוני

"אין אדם הרוצה לשלוט, יש אדם הרוצה להרגיש ביטחון".

נועה יהושע אביוני