"כל עוד חייתי את תפקידי חיי הכרתי את יכולת המשחק שלי, אך לא את עצמי. זה הזמן לגלות מי אני כשאני עצמי".

נועה יהושע אביוני

"אם אתה רואה את השמש שוקעת בכל יום מחדש - מומלץ לך להסתובב לכיוון השני... שם היא בכל יום רק זורחת".

נועה יהושע אביוני

"אין צורך לטפל באדם החסר בעצמו אלא לחבר אותו לעצמו השלם..."

נועה יהושע אביוני

"המחשבה לא באה להטריד אותך אלא להזכיר לך שנבראת לחיות אותך... ולא את חייך".

נועה יהושע אביוני

"כשאדם חי בניתוק מעצמו הוא לא חווה תנועה מתוך עצמו ולכן חייב להיות בתנועה מתמדת!"

נועה יהושע אביוני

"החוכמה היא לשנות לטובה את הרגשות דרך המרגיש, את האמונות דרך המאמין, את התפקוד דרך המתפקד, את המחשבות דרך החושב – כשלמעשה - המרגיש, המאמין, המתפקד, החושב – כולם הם – אני".

נועה יהושע אביוני

"כשאדם חי את עצמו הוא נע מתוך עצמו מבלי מאמץ, בדיוק כמו ציפור דואה על משב רוח חמה..."

נועה יהושע אביוני

"האמונות הלא מודעות לא יצרו את האדם אלא נוצרו בהתאם לאדם, לכן דרך שינוי המידה בה האדם חי את עצמו - כל האמונות הלא מודעות – משתנות מעצמן, וזו עובדה".

נועה יהושע אביוני

"הפתרון אינו טמון בהטמעה אל עצמי, אלא בנביעה של עצמי..."

נועה יהושע אביוני

"אדם לא אובססיבי לאדם אחר – אלא לניסיון להשלים את החוסר שלו בעצמו..."

נועה יהושע אביוני

"הדרך היחידה שהאדם יכול לחיות לא כתוצר של עולמו ולא כקורבן של עולמו היא רק אם הוא חי את עצמו".

נועה יהושע אביוני

"כשאדם לא חי את מי שהוא - דמותו של האדם נוצרת או כביטוי או כפיצוי לחוסר העצמי אותו הוא חווה".

נועה יהושע אביוני

"כל עוד חייתי את תפקידי חיי הכרתי את יכולת המשחק שלי, אך לא את עצמי. זה הזמן לגלות מי אני כשאני עצמי".

נועה יהושע אביוני

"אם אתה רואה את השמש שוקעת בכל יום מחדש - מומלץ לך להסתובב לכיוון השני... שם היא בכל יום רק זורחת".

נועה יהושע אביוני

"אין צורך לטפל באדם החסר בעצמו אלא לחבר אותו לעצמו השלם..."

נועה יהושע אביוני

"המחשבה לא באה להטריד אותך אלא להזכיר לך שנבראת לחיות אותך... ולא את חייך".

נועה יהושע אביוני

"כשאדם חי בניתוק מעצמו הוא לא חווה תנועה מתוך עצמו ולכן חייב להיות בתנועה מתמדת!"

נועה יהושע אביוני

"החוכמה היא לשנות לטובה את הרגשות דרך המרגיש, את האמונות דרך המאמין, את התפקוד דרך המתפקד, את המחשבות דרך החושב – כשלמעשה - המרגיש, המאמין, המתפקד, החושב – כולם הם – אני".

נועה יהושע אביוני

"כשאדם חי את עצמו הוא נע מתוך עצמו מבלי מאמץ, בדיוק כמו ציפור דואה על משב רוח חמה..."

נועה יהושע אביוני

"האמונות הלא מודעות לא יצרו את האדם אלא נוצרו בהתאם לאדם, לכן דרך שינוי המידה בה האדם חי את עצמו - כל האמונות הלא מודעות – משתנות מעצמן, וזו עובדה".

נועה יהושע אביוני

"הפתרון אינו טמון בהטמעה אל עצמי, אלא בנביעה של עצמי..."

נועה יהושע אביוני

"אדם לא אובססיבי לאדם אחר – אלא לניסיון להשלים את החוסר שלו בעצמו..."

נועה יהושע אביוני

"הדרך היחידה שהאדם יכול לחיות לא כתוצר של עולמו ולא כקורבן של עולמו היא רק אם הוא חי את עצמו".

נועה יהושע אביוני

"כשאדם לא חי את מי שהוא - דמותו של האדם נוצרת או כביטוי או כפיצוי לחוסר העצמי אותו הוא חווה".

נועה יהושע אביוני