"אני לא משנה אנשים אלא פותחת אותם לעצמם- ואז מתחוללת התחדשות!"

נועה יהושע אביוני

"מקור הקיימות היא עצמי, וכך גם המהות, לכן לקיימות ולמהות מקור אחד, הלוא הוא עצמי".

נועה יהושע אביוני

"מציאות מושלמת לא יוצרת באדם תחושת שלם ומציאות חיים לא יוצרת באדם תחושת חיים".

נועה יהושע אביוני

"שינוי המידה בה האדם חי את עצמו ישפיע על מי שהוא עצמו ומכאן על התחושה שלו את עצמו ומכאן את הידיעה שלו לגבי מי שהוא עצמו".

נועה יהושע אביוני

"שינוי תפיסה של האדם את עצמו – הוא ניסיון שכנוע שמצבו טוב יותר ממה שהוא באמת..."

נועה יהושע אביוני

"יש הבדל גדול בין היכולת לבחור מתי להיות, מה להיות, כמה להיות ומה לא להיות לבין החופש פשוט להיות!"

נועה יהושע אביוני

"ההכרות שלי את עצמי היא בהתאם למידה בה אני חיה את עצמי".

נועה יהושע אביוני

"תאפשר לדרכך להיווצר דרכך... רק כך דרכך היא דרכך האמיתית!"

נועה יהושע אביוני

"אדם לא מתגעגע למישהו, אלא להרגשה".

נועה יהושע אביוני

"שינוי התפיסה של האדם את עצמו - לא משנה לצערנו את המידה בה האדם חי את עצמו באמת אלא רק מעלים ראיות המעידות על המידה בה הוא חי את עצמו באמת".

נועה יהושע אביוני

"כשאדם חי בפועל הגדרה במקום את עצמו - הוא חי באופן שטחי ולכן חושש להיתפס כשטחי..."

נועה יהושע אביוני

"המפתח להכל נמצא באדם, או ליתר דיוק בעצמו!"

נועה יהושע אביוני

"אני לא משנה אנשים אלא פותחת אותם לעצמם- ואז מתחוללת התחדשות!"

נועה יהושע אביוני

"מקור הקיימות היא עצמי, וכך גם המהות, לכן לקיימות ולמהות מקור אחד, הלוא הוא עצמי".

נועה יהושע אביוני

"מציאות מושלמת לא יוצרת באדם תחושת שלם ומציאות חיים לא יוצרת באדם תחושת חיים".

נועה יהושע אביוני

"שינוי המידה בה האדם חי את עצמו ישפיע על מי שהוא עצמו ומכאן על התחושה שלו את עצמו ומכאן את הידיעה שלו לגבי מי שהוא עצמו".

נועה יהושע אביוני

"שינוי תפיסה של האדם את עצמו – הוא ניסיון שכנוע שמצבו טוב יותר ממה שהוא באמת..."

נועה יהושע אביוני

"יש הבדל גדול בין היכולת לבחור מתי להיות, מה להיות, כמה להיות ומה לא להיות לבין החופש פשוט להיות!"

נועה יהושע אביוני

"ההכרות שלי את עצמי היא בהתאם למידה בה אני חיה את עצמי".

נועה יהושע אביוני

"תאפשר לדרכך להיווצר דרכך... רק כך דרכך היא דרכך האמיתית!"

נועה יהושע אביוני

"אדם לא מתגעגע למישהו, אלא להרגשה".

נועה יהושע אביוני

"שינוי התפיסה של האדם את עצמו - לא משנה לצערנו את המידה בה האדם חי את עצמו באמת אלא רק מעלים ראיות המעידות על המידה בה הוא חי את עצמו באמת".

נועה יהושע אביוני

"כשאדם חי בפועל הגדרה במקום את עצמו - הוא חי באופן שטחי ולכן חושש להיתפס כשטחי..."

נועה יהושע אביוני

"המפתח להכל נמצא באדם, או ליתר דיוק בעצמו!"

נועה יהושע אביוני