"ריצוי נותן את האשליה שאני רצוי"

נועה יהושע אביוני

"אדם לא מתגעגע למישהו, אלא לעצמו".

נועה יהושע אביוני

"את האמת לא לקלוט בחושים... רק בתחושה".

נועה יהושע אביוני

"כשאדם חי מתוך החובה להיות משהו הוא מתנגד לחובה לעשות משהו..."

נועה יהושע אביוני

"שינוי המידה בה האדם חי את עצמו ישפיע על מי שהוא עצמו ומכאן על התחושה שלו את עצמו ומכאן את הידיעה שלו לגבי מי שהוא עצמו".

נועה יהושע אביוני

"אין אדם הרוצה לשלוט, יש אדם הרוצה להרגיש ביטחון".

נועה יהושע אביוני

"העולם לא יכול לגרום לך להיות לא אתה, אלא בוחן את מידת הסכמתך לפעול בהתאם אליו במקום בהתאם למי שאתה".

נועה יהושע אביוני

"הידעת? כרגע יש סיכוי של 99.9% שאתה לא חי את מודל החיות שלך אלא את מודל ההישרדות שלך. חבל. נולדת לחיות".

נועה יהושע אביוני

"כדי שאדם ירגיש שהוא מוצלח – זה לא מספיק שהוא יהיה מצליח, חשוב לא פחות שהוא יהיה עצמו, רק כך יחוש שהוא חי את הדגם היותר מוצלח שלו".

נועה יהושע אביוני

"אין דבר שהוא קשה כל עוד הוא נוצר מתוך מי שאנחנו. כפי שלעץ פרי לא קשה ליצור מאות פירות בעת ובעונה אחת".

נועה יהושע אביוני

"האדם אינו חסר בביטחון עצמי, אלא חסר ב'עצמי' שהוא מקור הקיימות והביטחון שלו".

נועה יהושע אביוני

"אין אדם המאבד פרופורציה – יש אדם שמנסה להכיל משהו ברמה גבוהה מזו שמתאים לו להכיל באמת..."

נועה יהושע אביוני

"ריצוי נותן את האשליה שאני רצוי"

נועה יהושע אביוני

"אדם לא מתגעגע למישהו, אלא לעצמו".

נועה יהושע אביוני

"את האמת לא לקלוט בחושים... רק בתחושה".

נועה יהושע אביוני

"כשאדם חי מתוך החובה להיות משהו הוא מתנגד לחובה לעשות משהו..."

נועה יהושע אביוני

"שינוי המידה בה האדם חי את עצמו ישפיע על מי שהוא עצמו ומכאן על התחושה שלו את עצמו ומכאן את הידיעה שלו לגבי מי שהוא עצמו".

נועה יהושע אביוני

"אין אדם הרוצה לשלוט, יש אדם הרוצה להרגיש ביטחון".

נועה יהושע אביוני

"העולם לא יכול לגרום לך להיות לא אתה, אלא בוחן את מידת הסכמתך לפעול בהתאם אליו במקום בהתאם למי שאתה".

נועה יהושע אביוני

"הידעת? כרגע יש סיכוי של 99.9% שאתה לא חי את מודל החיות שלך אלא את מודל ההישרדות שלך. חבל. נולדת לחיות".

נועה יהושע אביוני

"כדי שאדם ירגיש שהוא מוצלח – זה לא מספיק שהוא יהיה מצליח, חשוב לא פחות שהוא יהיה עצמו, רק כך יחוש שהוא חי את הדגם היותר מוצלח שלו".

נועה יהושע אביוני

"אין דבר שהוא קשה כל עוד הוא נוצר מתוך מי שאנחנו. כפי שלעץ פרי לא קשה ליצור מאות פירות בעת ובעונה אחת".

נועה יהושע אביוני

"האדם אינו חסר בביטחון עצמי, אלא חסר ב'עצמי' שהוא מקור הקיימות והביטחון שלו".

נועה יהושע אביוני

"אין אדם המאבד פרופורציה – יש אדם שמנסה להכיל משהו ברמה גבוהה מזו שמתאים לו להכיל באמת..."

נועה יהושע אביוני