"כעס הוא לא תחושה, אלא מסקנה".

נועה יהושע אביוני

"אנו רגילים לחשוב ששינוי ההכרה יוצר פתיחות לעצמי, כשלמעשה הפתיחות לעצמי יוצרת את שינוי ההכרה".

נועה יהושע אביוני

"במקום להיות מודע למי שאתה - תגלה את מי שאתה, מבלי לדעת, ורק אז תכיר את מי שאתה ולא את מי שהגדרת כ'אתה'".

נועה יהושע אביוני

"אין לאדם תחושה של פחד יש לו פחד מתחושה! "

נועה יהושע אביוני

"אדם לא מתגעגע למישהו, אלא להרגשה".

נועה יהושע אביוני

"הפתרון לאדם נמצא בעצמו".

נועה יהושע אביוני

"אם עץ תפוזים היה בוחר להיות עץ תפוחים - הוא היה מפסיק לייצר תפוזים והיה נכשל בלייצר תפוחים. כך גם האדם המנסה להיות מי שהוא בוחר להיות – זה הזמן לגלות איך פשוט יותר להיות..."

נועה יהושע אביוני

"אם אדם איבד את השמש בצד אחד, היא בהכרח תתגלה לו בצד השני - בעצמו".

נועה יהושע אביוני

"לאדם יצא הילד הרע רק כשהוא חי כמרוסן דרך ה'ילד הטוב'".

נועה יהושע אביוני

"כפי שהעולם אותו אנו מכירים בחמשת חושינו קטן בהרבה ממלוא העולם שקיים, כך ה'אני' אותו אנו מכירים דרך חמשת חושינו קטן בהרבה ממלוא אני עצמי הקיים".

נועה יהושע אביוני

"מקור הביטחון העצמי של האדם הוא לא בביטחון אלא בעצמי. לכן, כדי להגדיל את הביטחון העצמי אין טעם להגדיל את מידת הביטחון של האדם אלא את מידת הנוכחות העצמית של האדם".

נועה יהושע אביוני

"האמונה שהעולם יצר את הטבע שלנו זהה לאמונה שמישהו שהיה בסביבת העץ הדביק שם תפוזים..."

נועה יהושע אביוני

"כעס הוא לא תחושה, אלא מסקנה".

נועה יהושע אביוני

"אנו רגילים לחשוב ששינוי ההכרה יוצר פתיחות לעצמי, כשלמעשה הפתיחות לעצמי יוצרת את שינוי ההכרה".

נועה יהושע אביוני

"במקום להיות מודע למי שאתה - תגלה את מי שאתה, מבלי לדעת, ורק אז תכיר את מי שאתה ולא את מי שהגדרת כ'אתה'".

נועה יהושע אביוני

"אין לאדם תחושה של פחד יש לו פחד מתחושה! "

נועה יהושע אביוני

"אדם לא מתגעגע למישהו, אלא להרגשה".

נועה יהושע אביוני

"הפתרון לאדם נמצא בעצמו".

נועה יהושע אביוני

"אם עץ תפוזים היה בוחר להיות עץ תפוחים - הוא היה מפסיק לייצר תפוזים והיה נכשל בלייצר תפוחים. כך גם האדם המנסה להיות מי שהוא בוחר להיות – זה הזמן לגלות איך פשוט יותר להיות..."

נועה יהושע אביוני

"אם אדם איבד את השמש בצד אחד, היא בהכרח תתגלה לו בצד השני - בעצמו".

נועה יהושע אביוני

"לאדם יצא הילד הרע רק כשהוא חי כמרוסן דרך ה'ילד הטוב'".

נועה יהושע אביוני

"כפי שהעולם אותו אנו מכירים בחמשת חושינו קטן בהרבה ממלוא העולם שקיים, כך ה'אני' אותו אנו מכירים דרך חמשת חושינו קטן בהרבה ממלוא אני עצמי הקיים".

נועה יהושע אביוני

"מקור הביטחון העצמי של האדם הוא לא בביטחון אלא בעצמי. לכן, כדי להגדיל את הביטחון העצמי אין טעם להגדיל את מידת הביטחון של האדם אלא את מידת הנוכחות העצמית של האדם".

נועה יהושע אביוני

"האמונה שהעולם יצר את הטבע שלנו זהה לאמונה שמישהו שהיה בסביבת העץ הדביק שם תפוזים..."

נועה יהושע אביוני