"כשאדם חי בפועל לא את מי שהוא – הוא ינסה דרך מציאות חייו להיות מישהו..."

נועה יהושע אביוני

"כשאדם חי מתוך החופש מ... הוא חווה ניתוק ולא חופש..."

נועה יהושע אביוני

"אין בנו אין... יש בנו רק יש... אותו אנו חיים ברמות ביטוי שונות..."

נועה יהושע אביוני

"המפתח להכל נמצא באדם, או ליתר דיוק בעצמו!"

נועה יהושע אביוני

"אנשים לא משתנים במהות שלהם, אלא במידה שבה הם חיים את המהות שלהם".

נועה יהושע אביוני

"אדם חווה את עצמו על פי המידה שהוא חי את עצמו, לא על פי מי שהוא חי בפועל..."

נועה יהושע אביוני

"האמונה שהעולם יצר את הטבע שלנו זהה לאמונה שמישהו שהיה בסביבת העץ הדביק שם תפוזים..."

נועה יהושע אביוני

"כשאתה שורד אתה לא חי, אתה פשוט לא מת... הזמן הטוב ביותר להתחיל לחיות הוא – כעת".

נועה יהושע אביוני

"שינוי ההכרה של האדם לגבי עצמו – לא משנה את מצבו האנרגטי אלא את מצבו ההכרתי'.

נועה יהושע אביוני

"כשאדם חי בניתוק מעצמו הוא לא חווה תנועה מתוך עצמו ולכן חייב להיות בתנועה מתמדת!"

נועה יהושע אביוני

"אין טעם לשחרר את האין, כי האין איננו, יש טעם לאפשר את היש... כי היש ישנו..."

נועה יהושע אביוני

"אנחנו מנסים להכיר את החיים עצמם לפני שאנו מכירים את עצמנו בחיים, ולכן חיים את החיים עצמם במקום לחיות את עצמנו בחיים..."

נועה יהושע אביוני

"כשאדם חי בפועל לא את מי שהוא – הוא ינסה דרך מציאות חייו להיות מישהו..."

נועה יהושע אביוני

"כשאדם חי מתוך החופש מ... הוא חווה ניתוק ולא חופש..."

נועה יהושע אביוני

"אין בנו אין... יש בנו רק יש... אותו אנו חיים ברמות ביטוי שונות..."

נועה יהושע אביוני

"המפתח להכל נמצא באדם, או ליתר דיוק בעצמו!"

נועה יהושע אביוני

"אנשים לא משתנים במהות שלהם, אלא במידה שבה הם חיים את המהות שלהם".

נועה יהושע אביוני

"אדם חווה את עצמו על פי המידה שהוא חי את עצמו, לא על פי מי שהוא חי בפועל..."

נועה יהושע אביוני

"האמונה שהעולם יצר את הטבע שלנו זהה לאמונה שמישהו שהיה בסביבת העץ הדביק שם תפוזים..."

נועה יהושע אביוני

"כשאתה שורד אתה לא חי, אתה פשוט לא מת... הזמן הטוב ביותר להתחיל לחיות הוא – כעת".

נועה יהושע אביוני

"שינוי ההכרה של האדם לגבי עצמו – לא משנה את מצבו האנרגטי אלא את מצבו ההכרתי'.

נועה יהושע אביוני

"כשאדם חי בניתוק מעצמו הוא לא חווה תנועה מתוך עצמו ולכן חייב להיות בתנועה מתמדת!"

נועה יהושע אביוני

"אין טעם לשחרר את האין, כי האין איננו, יש טעם לאפשר את היש... כי היש ישנו..."

נועה יהושע אביוני

"אנחנו מנסים להכיר את החיים עצמם לפני שאנו מכירים את עצמנו בחיים, ולכן חיים את החיים עצמם במקום לחיות את עצמנו בחיים..."

נועה יהושע אביוני